Historia

Ruskealan Heinosten varhaisimmat ovat lähtöisin Ruskealan Soanlahdesta. FM Veikko Räsänen on tutkinut Ruskealan Heinosten alkuperää ja historiaa. Hän on yhdessä appensa Arvo Tiaisen (äitinsä puolelta Heinonen) kanssa tehnyt tutkielman torppari Antti Heinosen (1844-1897) ja Maija-Riitta Silvennoisen (1845-1919) jälkeläisistä. Tutkielma on julkaistu kirjana Ruskealan Heinosia (2002), jonka on kustantanut Arvo Tiainen.Ruskealan Heinosia -kirjan lisäksi Veikko Räsänen on tehnyt tutkielman Ruskealan ja Soanlahden varhaisista Heinosista (Juhlakirjoitus Arvo Tiaisen, äitinsä puolelta Heinosen, täyttäessä 90 vuotta 17. heinäkuuta 2007). Tutkielmaan on koottu tietoja Ruskealan ja Soanlahden Heinosista kirkonkirjoja edeltävältä ajalta.

Veikko Räsäsen Juhlakirjoitus Ruskealan ja Soanlahden varhaisia Heinosia, 2007 (PDF)

Lataa

Sukuseura

Ruskealan Heinosten sukuseuran alullepanijaksi voidaan nimetä Arvo Tiainen. Hän kutsui kesällä 2002 koolle Ruskealan Heinosten sukuun kuuluvia henkilöitä sukuseuran perustamista valmistelevaan kokoukseen. Kutsu oli lähetetty 120 Ruskealan Heinosten sukuun kuuluvalle. Kokoukseen osallistui 47 henkilöä. Joensuussa 17.8.2002 pidetyssä kokouksessa osallistujat päättivät yksimielisesti perustaa sukuseuran ja kokouksesta tuli Ruskealan Heinosten sukuseuran perustamiskokous.

Sukuseura kokoontuu vuosikokoukseen joka toinen vuosi (parillisina vuosina). Ns. kotiseutumatkoja on tehty suvun vanhoille asuinpaikoille Ruskealassa ja Uukuniemellä.

Seuran jäseneksi voidaan hyväksyä isän tai äidin puolelta sukuun kuuluva sekä sukuun kuuluvan avio- tai avopuoliso. Alle 18-vuotiaat voivat olla sukuseuran nuorisojäseniä, joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Täysi-ikäisiltä jäseniltä vuosittain kerättävällä jäsenmaksulla katetaan kuluja, joita aiheutuu yhteisistä kokoontumisista, tiedottamisesta ym.

Sukuseuran kunniapuheenjohtajaksi on kutsuttu Arvo Tiainen v. 2004 ja kunniajäseneksi Veikko Räsänen v. 2010.


Sukuseuran puheenjohtajina ovat toimineet

2002-2006 Yrjö Heinonen

2006-2010 Seppo Harinen

2010-2016 Marjatta Lehikoinen